Az agrárjog és a versenyjog kapcsolódási pontjai

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.32980/MJSz.2021.1.945

Kulcsszavak:

agrárjog, versenyjog, speciális versenyszabályok a mezőgazdaságban, agrárjog és versenyjog közötti kapcsolat

Absztrakt

A tanulmány célja, hogy az agrárjog és a versenyjog közötti kapcsolódási pontokat megvilágítsa, amelynek során a kiindulópontot az agrárjog képezi. Az agrárjog fogalmának felvázolása után röviden a versenyjog történeti aspektusaira helyeződik a hangsúly, majd a versenyjog dogmatikai rendszeréből kiindulva felvonultatásra kerülnek a speciális agrár- és élelmiszerrelevanciájú versenyszabályok. A tanulmány végén, a konklúzió keretében az agrár-versenyjog jellemzői kerülnek bemutatásra.

Megjelent

2021-09-06

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok