A perindítás megváltozott szabályai a polgári perrendtartás első novelláris módosítása alapján

Szerzők

  • András Endrédy

DOI:

https://doi.org/10.32980/MJSz.2021.1.955

Kulcsszavak:

polgári eljárásjog, Pp. novelláris módosítása, perindítás, keresetlevél visszautasítása, a fizetési meghagyásos eljárással összefüggő perek

Absztrakt

Magyarország megújult perjogi kódexe, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 2018. január 1-én lépett hatályba. Közel két éves gyakorlati alkalmazása után napvilágot látott első átfogó módosítása. Jelen tanulmány a perindítással összefüggésben vizsgálja meg a módosított szabályozást elsődlegesen abból a szempontból, hogy alkalmas-e a jogalkotói célkitűzések megvalósítására. Bemutatásra kerülnek a keresetlevél kötelező tartalmi elemeit, a keresetlevél visszautasítási okokat, illetve a fizetési meghagyásos eljárásból perré alakult eljárásokat érintő reformok.

Megjelent

2021-09-06

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok