A jogi személy jó hírnevének védelme az EUB és EJEB joggyakorlatán keresztül

Szerzők

  • Zita Nyikes

DOI:

https://doi.org/10.32980/MJSz.2021.1.957

Kulcsszavak:

joghatóság, jogi személy, jó hírnév, személyiségi jogok, EJEB, EUB, kártérítés, hírnévrontás, nyomtatott sajtó, digitális média, véleménynyilvánítás szabadsága, kommentek

Absztrakt

Jelen tanulmány egy nagyobb ívű, a jogi személy jó hírnevét nemzetközi kitekintésben vizsgáló kutatás része, amelynek egyik részeredményét kívánja ismertetni. A természetes személyek jogainak védelme magától értetődő, bár, a jó hírnévhez való jog az alapvető jogokhoz képest speciális, ugyanez a mesterségesen létrehozott jogi személyek esetében pedig már unikális kérdés. A vizsgálat elsősorban arra irányult, hogy találunk-e jogi személyek jó hírnevét érintő eseteket az Európai Unió Bírósága (EUB), illetve az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) ügyei között, ha igen, milyen okokból merültek ezek fel, és milyen eredménnyel zárultak.

Megjelent

2021-09-06

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok