Évf. 15 szám 5 (2020): Miskolci Jogi Szemle 2020/3. különszám

Az EFOP-3.6.2-16-2017-00007 azonosító számú, "Az intelligens, fenntartható és inkluzív társadalom fejlesztésének aspektusai: társadalmi, technológiai, innovációs hálózatok a foglalkoztatásban és a digitális gazdaságban" című projekt keretében megvalósított kutatások záró tanulmánykötete.

Megjelent: 2020-09-15