A pénzügyi stabilitás fogalma

Szerzők

  • Kálmán János

DOI:

https://doi.org/10.32980/MJSz.2021.5.1472

Kulcsszavak:

állami beavatkozás, közérdek, makroprudenciális politika, pénzügyi stabilitás

Absztrakt

A pénzügyi stabilitás a közérdek egy megjelenési formájaként azonosítható a jogalkotásban, amely okán a jogalkotóval szembeni elvárásként fogalmazódik meg a fogalom tartalmi meghatározásának igénye, figyelembe véve, hogy jelentős közhatalmi típusú – ex ante és ex post – közigazgatási beavatkozás alapjául szolgál. A tanulmány célja mindezekre figyelemmel, hogy megvizsgálja a pénzügyi stabilitás fogalmának elméleti és jogi megjelenését. A tanulmány elemzés alá vonja egyrészt a pénzügyi stabilitás fogalmának megjelenését a szakirodalomban, másrészt a jogalkotásban, valamint harmadrészt a jogalkalmazásban. Annak ellenére, hogy a pénzügyi stabilitás fogalma erőteljesen megjelenik az elméleti irodalomban, sőt a jogalkotásban és a jogalkalmazásban is, határai nehezen azonosíthatóak. Mindezekre tekintettel a tanulmány kísérletet tesz a pénzügyi stabilitás munkafogalmának meghatározására.

##submission.downloads##

Megjelent

2022-04-18

Hogyan kell idézni

Kálmán, J. (2022). A pénzügyi stabilitás fogalma. Miskolci Jogi Szemle, 16(5), 272–285. https://doi.org/10.32980/MJSz.2021.5.1472