Évf. 16 szám 5 (2021): Miskolci Jogi Szemle 2021/3. különszám - a Miskolci Jogi Kar fennállásának 40. évfordulója alkalmából

A miskolci jogi kar fennállásának 40. évfordulóját ünnepelve és ennek a jeles évfordulónak a tiszteletére  - a jubileumi év nyitó rendezvényét követően -  került sor a Kar intézetei által szervezett tudományos konferencia sorozatra, melynek tudományos előadásait és a kutatási eredményeket összefoglaló tanulmányok születtek. Ezeknek a tanulmányoknak egy részét fogja csokorba jelen ünnepi különszám.

Megjelent: 2022-04-18

Előszó

Tanulmányok

 • Ideiglenes intézkedés új utakon

  Angyal Zoltán
  9-24
  DOI: https://doi.org/10.32980/MJSz.2021.5.1452
 • Mérgezési ügyek az antik Rómában és Magyarországon

  Bajánházy István
  25-41
  DOI: https://doi.org/10.32980/MJSz.2021.5.1453
 • Hűtlenségi perek az Erdélyi Fejedelemségben

  Balogh Judit
  42-54
  DOI: https://doi.org/10.32980/MJSz.2021.5.1454
 • Ott vagyunk már? Néhány gondolat a környezet védelméről és a nem nemzetközi fegyveres konfliktusokról

  Béres Nóra
  55-64
  DOI: https://doi.org/10.32980/MJSz.2021.5.1455
 • Méltányosság megjelenése a jogalkalmazásban, különös tekintettel a közigazgatási jogra

  Czibrik Eszter
  65-78
  DOI: https://doi.org/10.32980/MJSz.2021.5.1456
 • Globális minimumadó bevezetésének lehetséges hatásai a klasszikus adóstruktúrákra

  Czoboly Gergely
  79-94
  DOI: https://doi.org/10.32980/MJSz.2021.5.1457
 • Közösségi média és auto-agresszió – interdiszciplináris kitekintés

  Csemáné Váradi Erika
  95-112
  DOI: https://doi.org/10.32980/MJSz.2021.5.1459
 • Fenntarthatóság és adókikerülés kapcsolata az európai adóharmonizáció legújabb tendenciáinak tükrében

  Erdős Éva
  113-127
  DOI: https://doi.org/10.32980/MJSz.2021.5.1460
 • Tőkekivonási adó és a transzferárazás

  Erdős Gabriella
  128-141
  DOI: https://doi.org/10.32980/MJSz.2021.5.1461
 • Kriminálpolitikai tendenciák a XX. század végén XXI. század elején

  Farkas Ákos
  142-153
  DOI: https://doi.org/10.32980/MJSz.2021.5.1462
 • Aktualitások és kihívások a helyreállító igazságszolgáltatásban

  Görgényi Ilona
  154-167
  DOI: https://doi.org/10.32980/MJSz.2021.5.1463
 • A készpénz-helyettesítő fizetési eszközökkel összefüggő csalás és hamisítás üldözése – uniós elvárások, hazai megoldások

  Gula József
  168-182
  DOI: https://doi.org/10.32980/MJSz.2021.5.1464
 • Történelmi idők hatása a rendes bírói szervezetre különös figyelemmel az ítélőtáblákra

  Gyimesi Tamás Ferenc
  183-193
  DOI: https://doi.org/10.32980/MJSz.2021.5.1465
 • Pannoniai ókeresztény mártírperek és politikai aspektusaik

  Hudák Krisztina, Nagy Levente
  194-206
  DOI: https://doi.org/10.32980/MJSz.2021.5.1466
 • A pénzmosás hatályos magyar büntetőjogi szabályozása az európai uniós elvárások tükrében

  Jacsó Judit
  207-220
  DOI: https://doi.org/10.32980/MJSz.2021.5.1467
 • Causa Curiana: az ügyleti akarat értelmezése az ókori Rómában

  Jakab Éva
  221-231
  DOI: https://doi.org/10.32980/MJSz.2021.5.1468
 • Bizonyítási kérdések az egyenlő bánásmód megsértése miatt indított peres ügyekben

  Jakab Nóra, Mélypataki Gábor, Solymosi-Szekeres Bernadett
  232-246
  DOI: https://doi.org/10.32980/MJSz.2021.5.1469
 • A magyar bűnügyi nyilvántartási rendszer az Európai Unió által megfogalmazott elvárások tükrében

  Jánosi Andrea
  247-258
  DOI: https://doi.org/10.32980/MJSz.2021.5.1470
 • A velünk élő római jog: birtokperek egykor és ma

  Jusztinger János
  259-271
  DOI: https://doi.org/10.32980/MJSz.2021.5.1471
 • A pénzügyi stabilitás fogalma

  Kálmán János
  272-285
  DOI: https://doi.org/10.32980/MJSz.2021.5.1472
 • A különleges bánásmód (leg)új(abb) szabályai a büntetőeljárásban

  Kiss Anna
  286-297
  DOI: https://doi.org/10.32980/MJSz.2021.5.1473
 • Az eperjesi vértörvényszék 1687-ben

  Kónya Péter
  298-314
  DOI: https://doi.org/10.32980/MJSz.2021.5.1474
 • Az utolsó mecénás a bíróság előtt: Hatvany Lajos pere

  Lehotay Veronika
  315-327
  DOI: https://doi.org/10.32980/MJSz.2021.5.1475
 • Ultra Vires avagy sem? Az EKB által alkalmazott válságkezelési eszközök és azok konformitása az uniós joggal, különös tekintettel az EUB és a Német Szövetségi Alkotmánybíróság közötti évtizedes „hatásköri vitára”

  Marinkás György
  328-339
  DOI: https://doi.org/10.32980/MJSz.2021.5.1476
 • Az ukrán válság politikai és gazdasági vetületei, avagy az EU szankciók hatékonysága

  Mátyás Imre
  340-352
  DOI: https://doi.org/10.32980/MJSz.2021.5.1477
 • A passzív alany és a sértett – Az ítélkezési gyakorlat ingadozásai

  Molnár Gábor Miklós
  353-366
  DOI: https://doi.org/10.32980/MJSz.2021.5.1478
 • Gondolatok a bizonyítás szabályainak alkalmazásáról

  Nagy Adrienn
  367-380
  DOI: https://doi.org/10.32980/MJSz.2021.5.1479
 • A bírósághoz fordulás lehetősége veszélyhelyzet idején

  Nagy Andrea
  381-393
  DOI: https://doi.org/10.32980/MJSz.2021.5.1480
 • A reintegráció, a reintegrációs őrizet és a kötelező kegyelmi eljárás eredményessége

  Nagy Anita
  394-406
  DOI: https://doi.org/10.32980/MJSz.2021.5.1481
 • A környezetvédelem alkotmányjogi alapjai

  Paulovics Anita, Jámbor Adrienn
  407-421
  DOI: https://doi.org/10.32980/MJSz.2021.5.1482
 • A későrendi korszak perjogi szabályai egy 19. századi birtokper szemszögén keresztül

  Peres Zsuzsanna
  422-431
  DOI: https://doi.org/10.32980/MJSz.2021.5.1483
 • „Az 1918. esztendő egy ködös, sötét őszi délutánján…” – A gróf Tisza István-gyilkosság hadbírósági pere

  Petrasovszky Anna
  432-443
  DOI: https://doi.org/10.32980/MJSz.2021.5.1484
 • Korrupció az ókori római köztársaság vezetői körében: a Verres elleni perek

  Pókecz Kovács Attila
  444-457
  DOI: https://doi.org/10.32980/MJSz.2021.5.1485
 • A polgári perrendtartás alkalmazásának gyakorlati tapasztalatai a bíróságok szemszögéből

  Pribula László
  458-469
  DOI: https://doi.org/10.32980/MJSz.2021.5.1486
 • A településfejlesztés szabályozásának aktuális kérdései – A közigazgatási szervek helye és szerepe a településfejlesztésben

  Ritó Evelin
  470-481
  DOI: https://doi.org/10.32980/MJSz.2021.5.1487
 • A személyi szabadságot érintő kényszerintézkedések új rendszere

  Róth Erika
  482-495
  DOI: https://doi.org/10.32980/MJSz.2021.5.1488
 • Néhány gondolat a bűncselekménnyel fenyegetés büntetendőségéről, különös tekintettel a terrorcselekménnyel fenyegetés bűntettére

  Sántha Ferenc
  496-509
  DOI: https://doi.org/10.32980/MJSz.2021.5.1489
 • Az Aulus Gabinius elleni büntetőperek

  Sáry Pál
  510-526
  DOI: https://doi.org/10.32980/MJSz.2021.5.1490
 • A legfelsőbb bírói fórumhoz fordulás joga történeti aspektusból, avagy a 160 éve helyreállított Királyi Curia szervezeti kérdései

  Sereg Péter
  527-540
  DOI: https://doi.org/10.32980/MJSz.2021.5.1491
 • A munkavégzés helyének problematikája, különösen a szokásos munkahely anyagi jogi és eljárási jogi kérdéseire tekintettel

  Solymosi-Szekeres Bernadett
  541-553
  DOI: https://doi.org/10.32980/MJSz.2021.5.1493
 • Jogi fanatizmus a korai újkorban? Hans Kohlhase esete

  Szabó Béla
  554-569
  DOI: https://doi.org/10.32980/MJSz.2021.5.1494
 • Miniszterelnökök pere - (Történelmi fikció)

  Szabó István
  570-582
  DOI: https://doi.org/10.32980/MJSz.2021.5.1495
 • A koronavírus hatása a hazai és az EU-s szabályozásokra, intézkedésekre

  Szabó Balázs, Laczik Anna
  583-596
  DOI: https://doi.org/10.32980/MJSz.2021.5.1496
 • Giordano Bruno elítélése, avagy egy kétszeresen „koncepciós” perről

  Szmodis Jenő
  597-605
  DOI: https://doi.org/10.32980/MJSz.2021.5.1497
 • Az Európai Bizottság: az európai integráció motorja vagy fékezője? I.

  Torma András, Torma Beatrix
  606-619
  DOI: https://doi.org/10.32980/MJSz.2021.5.1498
 • A kiskorú személyek és a polgári igazságszolgáltatás kapcsolata

  Tóth Barbara
  620-633
  DOI: https://doi.org/10.32980/MJSz.2021.5.1499
 • A kinevezés egyoldalú módosítását követő indokolás nélküli felmentés kérdése eljárásjogi szempontból

  Tóth Hilda, Rácz Zoltán
  634-645
  DOI: https://doi.org/10.32980/MJSz.2021.5.1500
 • Gondolatok az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről szóló irányelv hiányosságairól

  Udvarhelyi Bence
  646-658
  DOI: https://doi.org/10.32980/MJSz.2021.5.1501
 • Jogi segítségnyújtás alkotmánybírósági eljárásokban Összehasonlító elemzés az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés és az alkotmányjogi panasz kapcsolatáról

  Váradi Ágnes
  659-671
  DOI: https://doi.org/10.32980/MJSz.2021.5.1502
 • A társadalombiztosítási ellátások fedezetének új szabályairól

  Varga Zoltán
  672-687
  DOI: https://doi.org/10.32980/MJSz.2021.5.1503
 • Megjegyzések Luka László koncepciós peréről

  Veress Emőd
  688-702
  DOI: https://doi.org/10.32980/MJSz.2021.5.1504
 • A griff és a leopárd háborúja: Thököly Éva és Esterházy Pál szétválása és perei

  Viskolcz Noémi
  703-714
  DOI: https://doi.org/10.32980/MJSz.2021.5.1505
 • Jogtudomány kontra jogalkalmazás? A polgári perrendtartás novelláris módosításának irányai

  Wopera Zsuzsa
  715-728
  DOI: https://doi.org/10.32980/MJSz.2021.5.1506