Gondolatok a bizonyítás szabályainak alkalmazásáról

Szerzők

  • Nagy Adrienn

DOI:

https://doi.org/10.32980/MJSz.2021.5.1479

Kulcsszavak:

polgári perrendtartás, bizonyítás, jogsértő bizonyítási eszközök, magánszakértői bizonyítás

Absztrakt

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 2018. január 1. napján lépett hatályba. Első átfogó jellegű módosítására a hatályba lépését követő három éven belül sor került, melynek alapvető indoka az új szabályoknak a joggyakorlatban való alkalmazása körüli nehézség vagy bizonytalanság kiküszöbölése volt, illetve a felek bírósághoz fordulásának joga elősegítése is jelentőséggel bírt. Jelen tanulmány középpontjában a bizonyítás szabályainak elemzése áll: bemutatásra kerülnek azok a rendelkezések, melyeket a Pp. Novella módosított a bizonyítással összefüggésben, illetve kitérünk olyan, a joggyakorlat által felvetett problémákra is, melyeket a módosító törvény nem érintett.

##submission.downloads##

Megjelent

2022-04-18

Hogyan kell idézni

Nagy, A. (2022). Gondolatok a bizonyítás szabályainak alkalmazásáról. Miskolci Jogi Szemle, 16(5), 367–380. https://doi.org/10.32980/MJSz.2021.5.1479