Az érvénytelenség szabályozásának és gyakorlati megállapításának munkajogi problémái

Szerzők

  • Prugberger Tamás
  • Nádas György
  • Jakab Nóra

DOI:

https://doi.org/10.32980/MJSz.2022.4.2115

Kulcsszavak:

érvénytelenség, munkajog, polgári jog, jó erkölcs, színlelt megállapodás, versenytilalom

Absztrakt

A gyakorlatban legtöbbször a semmisség megállapításával orvosolható a munkáltatói hatalom túlterjeszkedésének a munkaszerződésbe foglalása és alkalmazásának a lehetősége. Nagyon fontos jogintézményről van szó, amelyt több szempontból is meg lehet közelíteni. A tanulmány a polgári és munkajogi szabályok összevetését helyezi középpontba, majd javaslatot tesz arra, hogy a munkajogon belül indokolt lenne a polgári jog érvénytelenségi szabályait alkalmazni. Optimális az lenne, ha erre az Mt.-ben a jelenlegi szabályozás helyébe csak egy utalás történne a Ptk. érvénytelenségi szabályaira. Amíg viszont ez nem történik meg jó lenne az analogia legist alkalmazni. Erre viszont jelenleg nincs lehetőség, mivel az Mt. kogens módon határozza meg az érvénytelenségre vonatkozó speciális előírásokat. Ezért addig, amíg ez megvalósítására sor nem kerül, meg kellene próbálni a bírói gyakorlatban kiterjesztő értelmezéssel az érvénytelenségre vonatkozó munkaügyi ítélkezési gyakorlatot a polgári jogihoz közelíteni.

##submission.downloads##

Megjelent

2023-02-04

Hogyan kell idézni

Prugberger, T. ., Nádas, G. ., & Jakab, N. (2023). Az érvénytelenség szabályozásának és gyakorlati megállapításának munkajogi problémái. Miskolci Jogi Szemle, 17(4), 7–21. https://doi.org/10.32980/MJSz.2022.4.2115