Évf. 17 szám 4 (2022): Miskolci Jogi Szemle 2022 . évi 4. szám (második rendes szám)

Megjelent: 2023-02-04

Tanulmányok

 • Az érvénytelenség szabályozásának és gyakorlati megállapításának munkajogi problémái

  Prugberger Tamás , Nádas György , Jakab Nóra
  7-21
  DOI: https://doi.org/10.32980/MJSz.2022.4.2115
 • Drávaszög (és Bácska) elcsatolása a népszámlálás(ok) tükrében

  Heka László , Szondi Ildikó
  22-43
  DOI: https://doi.org/10.32980/MJSz.2022.4.2110
 • Minden a feje tetejére áll? – Avagy a munkavégzés és védelem régi-új megközelítése

  Jakab Nóra
  44-55
  DOI: https://doi.org/10.32980/MJSz.2022.4.2111
 • Át kell-e alakítani a mezőgazdasági cégeket? Avagy a családi gazdaságokra vonatkozó jogalkotás hatása a mezőgazdasági termelőszervezetekre

  Olajos István
  56-75
  DOI: https://doi.org/10.32980/MJSz.2022.4.2114
 • A munkavégzési viszonyok egyes kérdései veszélyhelyzet idején Magyarországon

  Rácz Orsolya , Rácz Zoltán
  76-84
  DOI: https://doi.org/10.32980/MJSz.2022.4.2116
 • A közérdekű munka és a munkaviszony összehasonlító elemzése

  Dominek Dalma Lilla
  85-95
  DOI: https://doi.org/10.32980/MJSz.2022.4.2109
 • A horvát-szlovén határvita a Pirani-öböl kapcsán nemzetközi és uniós jogi kontextusban

  Marinkás György, Jecs Franciska
  96-117
  DOI: https://doi.org/10.32980/MJSz.2022.4.2113
 • Az előreláthatósági elv megvalósulása a tíz éves bírói gyakorlat alapján

  Sipka Péter
  118-125
  DOI: https://doi.org/10.32980/MJSz.2022.4.2121
 • Az abszolút bíró kizárási okok néhány jelentősebb aspektusa

  Csizmadiáné Pethő Tímea
  126-140
  DOI: https://doi.org/10.32980/MJSz.2022.4.2108
 • Néhány gondolat a befolyással üzérkedésről

  Kiss Patrik
  141-155
  DOI: https://doi.org/10.32980/MJSz.2022.4.2112
 • A szlovák mezőgazdasági föld tulajdonjogának megszerzésére irányuló törekvések, különös tekintettel a külföldi tőkét használó külföldi jogalanyokra

  Szinek Csütörtöki Hajnalka
  156-171
  DOI: https://doi.org/10.32980/MJSz.2022.4.2122
 • Az európai uniós védjegy földrajzi jelzéseken alapuló abszolút kizáró lajstromozási kritériumai az Európai Bíróság joggyakorlatában

  Vígh Beáta
  172-182
  DOI: https://doi.org/10.32980/MJSz.2022.4.2123

Szemle

 • Gosztonyi Gergely Cenzúra Arisztotelésztől a Facebookig című könyvéről

  Szabó Patrik
  183-188
  DOI: https://doi.org/10.32980/MJSz.2022.4.2119
 • Recenzió a „Kriminalisztika” című tan- és kézikönyvről

  Székely György László
  189-195
  DOI: https://doi.org/10.32980/MJSz.2022.4.2120

Nekrológ