Büntetőjogi compliance

Szerzők

  • Richard Soyer
  • Sergio Pollak

DOI:

https://doi.org/10.32980/MJSz.2022.5.2199

Kulcsszavak:

compliance, büntetőjogi compliance, kötelező erővel nem rendelkező normák, vállalkozások büntetőjogi felelőssége, compliance-védelem

Absztrakt

A megfelelés (compliance) egy elfogadott fogalom a modern osztrák jogi környezetben, és egyre nagyobb figyelem övezi. Ebben az összefüggésben a jogszabályok betartásának vagy a magatartási kódexekben rögzített, kötelező erővel nem rendelkező előírásoknak való megfelelést jelenti. A büntetőjogi megfelelés a büntetőjog területére vonatkozó szabályok betartását jelenti. Mindenekelőtt azok az előírások relevánsak, amelyeket be kell tartani az esetleges büntetőjogi felelősség elkerülése érdekében. Az ilyen jellegű szabályok nem részei a formálisan kötelező erejű osztrák jogrendszernek, és ezért nem tekinthetők olyan normáknak, amelyek közvetlenül meghatározzák a vállalkozások büntetőjogi felelősségét. Megfontolandó azonban, hogy a büntetőjogi felelősség megállapításához szükséges jogi kritériumok értelmezése során – különösen annak megállapítása során, hogy az elkövetési magatartást gondatlanságból valósították-e meg – közvetetten is hivatkozni kell rájuk.

Megjelent

2023-04-24

Hogyan kell idézni

Soyer, R., & Pollak, S. (2023). Büntetőjogi compliance. Miskolci Jogi Szemle, 17(5), 210-240. https://doi.org/10.32980/MJSz.2022.5.2199