A Postmodern Employment Model on the Peripheries

Authors

  • Éva G. Fekete University of Miskolc

DOI:

https://doi.org/10.18096/TMP.2016.02.04

Keywords:

postmodern employment model, public work employment, social economy

Abstract

A new employment model has been evolving in the advanced economies since the 1980s. A change in labour and labour force management has led to an extreme rise in unemployment and, hence, social exclusion. In order for labour to retain its function as a value driver, a societal organiser and an engine of individual development a new (let us say “postmodern”) employment model should be developed and strengthened.

In Hungary, the most marked change to the employment model is an increase in the importance of the role of the state and local governments as employers and a growing reliance on public work as a means of employment. The question is how public work can be incorporated into a sustainable postmodern employment model and channelled towards forand non-profit undertakings. While seeking to find an answer to this question, we also provide an outline of the
characteristics of the employment situation in Hungary.

Author Biography

Éva G. Fekete, University of Miskolc

Professor

References

BAGÓ, J. (2014). A közfoglalkoztatás régi-új dimenziói (Old and new dimensions of public emlpoyment). Munkaügyi Szemle 58 (1), 11.

BARTAL, A. M. (1998). Szociális+föld+program= szociális földprogram? (Social + land + program = social land program?) Valóság 41 (9), 37-48.

BARTHA, Z. & MOLNÁR, L. (2016). The SLEM model as an assessment method for local goods’ competitiveness.

Theory, Methodology, Practice, 12(special issue), pp. 5-13. http://dx.doi.org/10.18096/TMP.2016.02.01

BASS, L. (2010). Az „Út a munkához” program hatása – egy kérdőíves felmérés tapasztalatai. (Road to work – experiences of a qualitative survey). Esély 21 (1), 46-64.

BIRKHÖLZER, K. (2000). A szociális vállalkozások szektora Nyugat-Európában. (Sector of social enterprises in

Western Europe) In: Szomszédsági gazdaságfejlesztés. (pp. 40-45). Budapest: Közösségfejlesztők Egyesülete

BM (2013). Önkormányzati Hírlevél – A Belügyminisztréium elektronikus hírlevele az önkormányzati tisztviselők számára. (Local Government News for local administrators - edited by the Ministry of Interior) 1.

CSOBA, J. (2010a). A közfoglalkoztatás régi-új rendszere. Útközben az „Út a munkához” programban (Old-new system of public work), Esély 2010 (1) 4-24.

CSOBA, J. (2010b). „Segély helyett közmunka.” A közfoglalkoztatás formái és sajátosságai (Public work instead of social aid). Szociológiai Szemle 20 (1), 26-50.

DEMÉNY, A & MUSINSZKI, Z. (2016). Social accounting – In the wake of the sustainability. Theory, Methodology,

Practice, 12(special issue), pp. 26-40. http://dx.doi.org/10.18096/TMP.2016.02.03

EC (2011). Social Business Initiative - Creating a favourable climate for social enterprises, key stakeholders in the

social economy and innovation. Communication from the Commission to the European Parliament. EC Brussels,

10.2011 COM(2011) 682 final

ÉKES I. (2009) Az atipikus minka és jövője. (Future of atypical employment). Munkaügyi Szemle 53 (1) 66-71.

G. FEKETE, É., & SOLYMÁRI, G. (2004). A szociális gazdaság kiépítésének esélye és feltételei az Északmagyarországi

régióban (Chances and condition of building a social economy in North Hungary). Északmagyarországi Stratégiai Füzetek 1 (2), 32-78.

G. FEKETE, É. (ed.) (2011a). Önkormányzatok és civil szervezetek helyi foglalkoztatási kapacitásainak növelési lehetőségei. (perspectives of develpment of local governments and civic organisations). Kutatási zárótanulmány. Miskolc: Észak magyarországi Regionális Kutatásokért Alapítvány

G. FEKETE, É. (2011b). Elements of Social and Solidarity Economy (SSE) in the Hungarian Local Development. 'Club

of Economics in Miskolc' TMP 7 (1), 17-27.

DE GRIP, A., HOEVENBERG, J., & WILLEMS, E. (1997). Atypical Employment in the European Union. International Labour Review 136 (1), 49-71.

ILLÉS, M. (2016). Enterprise Models from Terms of Sustainability. Theory, Methodology, Practice, 12(special issue), pp. 55-67. http://dx.doi.org/10.18096/TMP.2016.02.05

ICA (1995). A Szövetkezetek Nemzetközi Szövetségének állásfoglalása a szövetkezeti identitásról (About cooperative

identity). Manchester: International Co-operatives Alliance. http://www.szoszov.hu/a-szovetkezes-nemzetkozialapelvei

KUTI, É., & MARSHALL, M. (1991). A nonprofit szektor fogalma – Egy definíciós vita és ami mögötte van. (Term of

non-profit – debate on definition) Esély 3 (1), 61-69.

MCMURTRY, J.J. (2013). Prometheus, Trojan Horse or Frankenstein? The social and solidarity economy as community creation, market wedge, or state monster. 4th CIRIEC Conference: Social economy on the move… at the crossroads of structural change and regulation. October 24-26, 2013 Antwerp.

NAGY, K. & PISKÓTI, I. (2016). Route-based tourism product development as a tool for social innovation - historyvalley

in the Cserehát region. Theory, Methodology, Practice, 12(special issue), pp. 75-86. http://dx.doi.org/10.18096/TMP.2016.02.07

OFFE, C. (1997). A munkaerőpiac jövője. (Futuret of the labour market.) In: Andorka R. (ed.) Bevezetés a szociológiába. 419-430. Budapest: Osiris

PETHEŐ, A. (2009). Vállalati társadalmi felelőségen túl. (Beyond the corporate social responsibility: the social entrepreneurship). Ph.D. dissertation, Corvinus University of Budapest.

PETHEŐ, A. I, GYŐRI, Z., NÉMETH, B., SIMON, F. & FEKE, N. (2010). A szociális szövetkezetek működési modelljének kidolgozása a foglalkoztatás elősegítése érdekében. (Development of an operation model for social cooperatives in order to strengthen their employment function). Budapest: Budapesti Vállalkozásfejlesztési Kutató Intézet Nonprofit Kft. www.bvki.hu

RIMLER, J.(1999). A munka jövője. Új fogalmak, feltételek, forgatókönyvek (Future of work. New terms, conditions and scenarios). Közgazdasági Szemle 46 (9), 772–788.

ROBERTSON, J. (1985). Future work: Jobs, self-employment, and leisure after the industrial age, New York: Universe Books

SZABÓ, K., & NÉGYESI, Á. (2004). Az atipikus munka térnyerésének okai a tudásgazdaságban (Spreading atipical

work in the knowledge economy). Közgazdasági Szemle 51 (1), 46-65.

TÖRÖK, E. (2006). Túlléphetünk-e a bérmunka társadalmán? (Can we overcome on the society of paid work?) Szociológiai Szemle 2006 (2), 111–130.

TÓTH, L., VARGA, É., & VARGA, P. (2011). A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon. (Situation of social entrepreneurship in Hungary) NESsT Kézikönyv sorozat. Budapest: NESsT

VÁRKONYI, M. J. (2016). Challenges of establishing and operating social enterprises. Theory, Methodology, Practice, 12(special issue), pp. 68-74. http://dx.doi.org/10.18096/TMP.2016.02.06

Downloads

Published

2016-11-15

How to Cite

G. Fekete, Éva. (2016). A Postmodern Employment Model on the Peripheries. Theory, Methodology, Practice - Review of Business and Management, 12(Special Issue), 41–54. https://doi.org/10.18096/TMP.2016.02.04