Enterprise Models in Terms of Sustainability

Authors

  • Mária Illés University of Miskolc

DOI:

https://doi.org/10.18096/TMP.2016.02.05

Keywords:

sustainability, globalization, natural rate of unemployment, enterprise models

Abstract

The economy, with its driving forces, operating conditions and the consumers’ motivation, plays the determining role in
the forming of sustainability. The present paper examines a narrower issue within this: the structure of an enterprise
model that can be operated in accordance with the requirements of sustainability. The examined model variants
essentially differ in risk holder types. The paper discusses two very important criteria of matching to sustainability. On
one hand, the smooth operation of the company should not require the existence of the natural rate of unemployment;
on the other hand, the driving force related to the success of the enterprise should remain within the company. The
model where these two requirements are met concurrently is the working people’s enterprise basic model. When the two
criteria mentioned above are met, various model variants may be viable. The presentation of the operating conditions
and operating mechanisms of these models can build new aspects in the process of sustainability research.

Author Biography

Mária Illés, University of Miskolc

Professor

References

BABUSIK, F. (2004): Roma vállalkozások Magyarországon (Roma enterprises in Hungary). DELPHOI Consulting, Budapest

BARTHA, Z. & MOLNÁR, L. (2016). The SLEM model as an assessment method for local goods’ competitiveness. Theory, Methodology, Practice, 12(special issue), pp. 5-13. http://dx.doi.org/10.18096/TMP.2016.02.01

BERLE, A. A. & MEANS, G. C. (1932): 'The Modern Corporation and Private Property. Macmillan Company, New York.

BLEWITT, J. (2012): Understanding Sustainable Development. Routledge, Abingdon

CIRIEC (A Köztulajdonú, Szociális és Szövetkezeti Gazdaság Nemzetközi Kutató- és Tájékoztatóközpontja) (2007): A szociális gazdaság az Európai Unióban (The Social Economy in the European Union). (Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság részére készített jelentés összefoglalása.) DI CESE 96/2007 Gr. III EN-LM-AGN-AP/MG/am

DALY, M., HOBIJN, B. & VALLETTA, R. (2011): The Recent Evolution of the Natural Rate of Unemployment. IZA Discussion Paper No. 5832 July 2011.

DEMÉNY, A & MUSINSZKI, Z. (2016). Social accounting – In the wake of the sustainability. Theory, Methodology, Practice, 12(special issue), pp. 26-40. http://dx.doi.org/10.18096/TMP.2016.02.03

EKELUND, R. B. & TOLLISON, R.D (1986): Economics. Little, Brown and Company, Boston.

EUROPEAN COMMISSION (2015): Commission Stab Working Document on Implementing the UN Guiding Principles on Business and Human Rights - State of Play Brussels, 14.7.2015 SWD(2015) 144 final. Ref. Ares (2015)3138902 - 27/07/2015

EXECUTIVE SUMMARY (2015): EU Multi Stakeholder Forum on Corporate Social Responsibility 3-4 February, 2015. Brussels, Belgium. Ref. Ares(2015)580495 - 11/02/2015

FARKAS, P. & LOSONCZ, M. (2011) Nemzetközi pénzpiacok (International Financial Markets). Széchenyi Isván Egyetem, Győr

FRANZ, W. (1989). Munkanélkülisés és inflációs stabilitás: A NAIRU koncepciója és alkalmazási lehetőségei. (Unemployment and inflationary stability: The Concept of NAIRU and its Application Opportunities). Gazdaság, Vol. XXIII, No. 4, pp. 134-148.

FUTÓ, P., HANTHY, K., LÁNYI, P., MIHÁLY A. & SOLTÉSZ, A. (2005). A szociális gazdaság jelene és jövője Magyarországon (The Present and the Future of Social Economy in Hungary). Kutatási zárótanulmány (Final Research Study). Nemzeti Felnőttképzési Intézet, Budapest

GÁBOR, R. I. (1993): Részesgazdaság a` la Weitzman – panacea, medicina vagy placebo? (The Share Economy a` la Weitzman - Panacea, Medicine or a Placebo?) Közgazdasági Szemle , Vol. XL, No. 4, pp. 285-310.

GERE, I. (1997). A cigány nők vállalakozási esélyei. (The Entrepreneurial Chances of Roma Women). Esély: társadalom- és szociálpolitikai folyóirat, Vol 8, No. 2, pp. 62-74.

G. FEKETE, E. (2005): Cigányok a Cserehát-Hernád-Bódva vidéken : Tájegységi elemzés. (Gypsies are in the Cserehát-Hernád Bódva Countryside: Landscape area analysis). In: Roma szegregációs folyamatok a csereháti és dél-baranyai kistérségekben. Gondolat-MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Budapest. 53-83.

G. FEKETE, E. (2015): A vidéki munkanélküliség tömegessé válásától az új foglalkoztatási modellekig (From Massive Rural Unemployment until the New Employment Models). Herman Ottó Intézet, Miskolc.

G. FEKETE, É. (2016). A postmodern employment model on the peripheries. Theory, Methodology, Practice, 12 (special issue), pp. 41-54. http://dx.doi.org/10.18096/TMP.2016.02.04

HOÓS, J. (2003): A vállalatirányítás “válsága” (The "Crisis" of Corporate Governance). Cégvezetés , Vol. 11, No 6, pp. 132-140.

ILLÉS, M. (1980): A vállalati bérpolitika mozgásterének állami szabályozása (State Regulation of the Corporate Wage Policy Elbow Room). Kandidátusi értekezés (PHD thesis).

ILLÉS, M. (1982): A vállalati gazdálkodáshoz illeszthető kétpólusú keresetszabályozás (Bipolar Wage Regulation fit for the Enterprise Functioning). Közgazdasági Szemle, Vol. XXIX, No. 5, pp. 585-602.

ILLÉS, M. (1989): A vállalat, mint vállalkozás (The Enterprise as an Undertaking). Közgazdasági Szemle, Vol. XXXVI, No. 6, pp. 612-622.

ILLÉS, M. (1993). A munkanélküliségről - kísérőjelenség, vagy működési feltétel? (Unemployment – Accompanying Phenomenon or the Operating Condition of the Economy?) Napi Gazdaság, October 1. p. 11.

ILLÉS, M. (1997). Vezetői gazdaságtan. (Managerial Economics). Kossuth Kiadó, Budapest

ILLÉS, M. (2015). A szociális szövetkezet, mint a Csereháti roma lakosság egyik célszerű foglalkoztatási formája (The Social Cooperative as a Preferred Employment Form for the Cserehat Gypsy Population). In: „Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében” TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009. pp. 1-12.

ILLÉS, M. (2016): Vállalati gazdaságtan (Business Economics). Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc.

KÁLLAI, E. (2001): Magaura cigányok (Own master of Gypsies). Beszélő, III. Vol. VI, No. 2, pp. 66–74.

KRÉMER, B. (1995): Cigányutak a vállalkozások kalandos világában (Gypsy Roads in Adventurous World of Enterprises). Esély: társadalom- és szociálpolitikai folyóirat, Vol. 6, No. 1, pp. 46-61.

LUX, K. (2003): The Failure of the Profit Motive. Ecological Economics. Volume 44, Issue 1, February, pp. 1-9. http://dx.doi.org/10.1016/s0921-8009(02)00270-7

MÁLOVICS, GY. (2011): A vállalati fenntarthatóság értelmezéséről (About the Interpretation of Corporate Sustainability). JATEPress, Szeged.

MARTIN, R. L. & OSBERG, S. (2007): Social Entrepreneurship: The Case for Definition. Stanford Social Innovation Review, Spring pp. 29-39

NAGY, K. & PISKÓTI, I. (2016). Route-based tourism product development as a tool for social innovation – historyvalley in the Cserehát region. Theory, Methodology, Practice, 12(special issue), pp. 75-86. http://dx.doi.org/10.18096/TMP.2016.02.07

NESsT & CITIBANK (2012): Pályázati felhívás - társadalmi vállalkozásfejlesztő program társadalmi vállalakozások számára (Call for Proposals - Social Entrepreneurship Development Program for Social Enterprises). 2012-FPSEIV-Call,tsd.vállalk.pdf

OLD, J. & SHAFTO, T. (1990): Introduction to Business Economics. Stanley Thornes (Publishers) Ltd. England

OZSVALD, E. (2013): A japán vállalatirányítás (corporate governance) átalakulása (Transformation of Japanese Corporate Governenvce) . Műhelytanulmányok (Studies Work) MT-DP – 2013/7. Magyar Tudományos Akadémia, Közgazdaságtudományi Intézet, Budapest.

PARRISH, B. D. (2007). Designing the Sustainable Enterprise. Futures (39) 7. pp. 846-860. http://dx.doi.org/10.1016/j.futures.2006.12.007

RADÁCSI, L. (2005). Felelősség vagy marketing?. (Responsibility od Marketing?) Available on World Wide Web: http://www.uzletietika.hu/cikk.php?article=16

RAJASEKARAN, B. (2013): Sustainable Entrepreneurship: Past Researches and Future Directions. Journal of Entrepreneurship and Management. Volume 2, Issue 1 (February) pp. 20-27.

SAMUELSON, P. A. & NORDHAUS, W. D (1985): Economics. Twelfth Edition. McGraw-Hill Book Company, New York.

SEBOK, O. (2013): Szövetkezet: nem átkos, hasznos! (Cooperative: not damned but useful!) Piac & Profit, július 05. (July 5).

SEGESVÁRI C. (2014): Milliárdokat öntenek a szociális szövetkezetekbe (Billions are Poured into the Social Cooperatives). Délmagyarország, június 25. (June 5).

SHEPHERD, D. A. & PATZELT, H. (2011): The New Field of Sustainable Entrepreneurship: Studying Entrepreneurial Action Linking “What Is to Be Sustained” With “What Is to Be Developed”. Entrepreneurship Theory and Practice. Volume 35, Issue 1 (January) pp. 137–163. DOI: 10.1111/j.1540-6520.2010.00426.x

SZABÓ, G. G. (2005): A szövetkezeti identitás – egy dinamikus megközelítés a szövetkezetek fejlődésének gazdasági nézőpontú elemzésére (The Corporate Identity– a Dynamic Approach to the Economic Point of View Analyzing Cooperatives’ Development). Közgazdasági Szemle, Vol. LII, No. 1, pp. 81–92.

THOMAS, A. (2004): The Rise of Social Cooperatives in Italy. International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations Vol. 15, No. 3, September, pp. 243-263.

TILLEY, F. &YOUNG, W. (2009) Sustainability Entrepreneurs - Could they be the True Wealth Generators of the Future? Greener Management International, 55, pp. 79-92. Published version: http://www.greenleafpublishing.com/greenleaf/jour.

VÁRKONYI, M. J. (2016). Challenges of establishing and operating social enterprises. Theory, Methodology, Practice,

(special issue), pp. 68-74. http://dx.doi.org/10.18096/TMP.2016.02.06

VIDA, G. (2007). Fenntarthatóság és a tudósok felelőssége (Sustainability and Responsibility os Scientists) Magyar Tudomány (168) 12. pp. 1600-1606.

WEITZMAN, M. L.(1984): The Share Economy. Harvard University Press, Cambridge, Mass.

ZSOHÁR, A. (2011): A szövetkezeti törvénytervezet magyarázata a Ptk. jogi személyekre vonatkozó részében. (Explanation of Draft Law on Cooperatives in the Civil Code, Section of Legal Persons). Gazdaság és Jog, Vol. 19, No. 9, pp. 3-6.

Downloads

Published

2016-11-15

How to Cite

Illés, M. (2016). Enterprise Models in Terms of Sustainability. Theory, Methodology, Practice - Review of Business and Management, 12(Special Issue), 55–67. https://doi.org/10.18096/TMP.2016.02.05

Most read articles by the same author(s)