Social Problems and Economic Performance: Social Innovations in the Hungarian Child Protection System

Authors

  • Virag Havasi University of Miskolc

DOI:

https://doi.org/10.18096/TMP.2019.02.02

Keywords:

social innovation, social problem, economic performance, child protection system

Abstract

14.5% of the Hungarian population suffers from severe material deprivation. The link between social problems and economic performance is known as well as the rate of return of early childhood development projects, which ranges between 2.38-12.9. That is why the domestic adaptation of the English Sure Start Programme is of extreme importance. Due to the small capacity of the Hungarian educational system for disadvantage compensation, the functioning of study halls is also necessary. They ensure opportunities for valuable free-time activities for and development of disadvantaged children. The spread of both social innovations was supported by EU funds, but the introduction of a stable, local funding of the programmes has begun and both initiatives have become part of the Hungarian law on child protection.

Author Biography

Virag Havasi, University of Miskolc

Associate Professor

References

ALLMENDINGER, J., LEIBFRIED, S. (2003): Education and the welfare state: the four worlds of competence production. Journal of European Social Policy, 13 (1) 63-81.

BALÁS, G., BARANYAI, Z., HERCZEG, B., JAKAB, G. (2016): Biztos Kezdet program hatásvizsgálata. (Evaluation of Sure Start Programme) HÉTFA Kutatóintézet.

http://hetfa.hu/wp-content/uploads/hetfa_biztoskezdet_zarotanulmany0210.pdf

BABUSIK, F. (2002): Háttéranyag BAZ megyei cigány lakosság életkörülményeit javító középtávú program kidolgozásához. BAZ megye roma népességének helyzete. (Background material for elaborating a medium-term programme for ameliorating the living conditions of the Gypsy population in BAZ county) Delphoi Consulting

EUROSTAT (2019): People at risk of poverty or social exclusion. Retrieved: December 2018: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/People_at_risk_of_poverty_or_social_exclusion#Number_of_people_at_risk_of_poverty_or_social_exclusion.

GLASS, N. (1999). Sure Start: The Development of an Early Development of an Early Intervention Programmes for Young Children in the United Kingdom. Children and Society, 13, 257-264. https://doi.org/10.1002/CHI569

GREAT BRITAIN. DEPARTMENT FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT (2008): Growth: Building jobs and prosperity in developing countries. Retrieved: December 2018:

https://www.oecd.org/derec/unitedkingdom/40700982.pdf

HAJDÚ, T., KERTESI, G., KÉZDI, G. (2014): Roma fiatalok a középiskolában. Beszámoló a TÁRKI Életpálya felmérésének 2006 és 2012 közötti hullámairól. (Gypsy youngsters in secondary schools. Report on TÁRKI’s career research between 2006 and 2012.) In Kolosi, T., Tóth, I. Gy. (eds), Társadalmi riport (pp. 265-302). Budapest: TÁRKI.

HABLICSEK, L. (2000): Kísérlet a roma népesség előreszámítására 2050-ig. (An attempt to predict the number of Roma population until 2050.) In Horváth, Á. (ed), Cigánynak születni. Tanulmányok, dokumentumok (pp. 243-277). Budapest: Aktív Társadalom Alapítvány & Új Mandátum Kiadó.

HAVAS, G. (2008): Esélyegyenlőség, deszegregáció. (Equal opportunities, desegregation) In Fazekas, K., Köllő, J., Varga, J. (eds), Zöld könyv a magyar közoktatás megújításáért (pp.121-138). Budapest: Oktatás és Gyermekesély Kerekasztal. ECOSTAT.

HUSZ, I. (2011): Alacsony iskolai végzettség- sok gyerek? A magas termékenység néhány területi és etnikai aspektusáról. (Low level of education- many children? On some territorial and ethnic aspects of high fertility) Demográfia, 54 (1) 5–22.

IGNITS, G., MÓD, P., NAGY, Á., VARGA, L. (2017): Beszámoló a 2016 évi közfoglalkoztatásról. (Report on public work schemes in 2016) Retrieved: December 2018:

https://kozfoglalkoztatas.kormany.hu/download/4/8e/e1000/Besz%C3%A1mol%C3%B3_2016_170713.pdf

KERTESI, G. (2000): Cigány foglalkoztatás és munkanélküliség a rendszerváltás előtt és után. (Employment of Gypsies before and after the change of regime) In Horváth, Á.- Landau, E- Szalai, J. (eds), Cigánynak születni (pp. 425-471). Budapest: Aktív társadalom Alapítvány, Új Mandátum.

KERTESI, G. (2006): Roma foglalkoztatás az ezredfordulón. (Employment of gypsies at the term of the millennium) In Kállai, E- Törzsök, E: Átszervezések kora. Cigánynak lenni Magyarországon. Jelentés 2002-2006 (pp. 92-132). Budapest: Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány.

KSH (2019): Indicators of poverty or social exclusion by reference year (2010-) Retrieved: November 2018: http://www.ksh.hu/docs/eng/xstadat/xstadat_annual/i_zaa007.html

LANNERT, J., NÉMETH, S., ZÁGON, B-né (2013): Tanoda-kutatás és fejlesztés 2012/2013 Zárótanulmány – Vitaanyag. (Study hall research and development. Final report – Discussion paper) T-TUDOK Tudásmenedzsment és Oktatáskutató Központ ZRT. Retrieved: November 2018: https://docplayer.hu/212129-Tanoda-kutatas-es-fejlesztes-2012-2013-zarotanulmany.html

MELHUISH, E., BELSKY, J., BARNES, J. (2010): Sure start and its evaluation in England. In Tremblay, R.E., Barr, R.G., Peters, R., Boivin, M. (eds.) Encyclopedia on Early Childhood Development [online]. Montreal, Quebec: Centre of Excellence for Early Childhood Development (1-6). Retrieved: November 2018: http://www.child-encyclopedia.com/sites/default/files/textes-experts/en/862/sure-start-and-its-evaluation-in-england.pdf

MULGAN, G., TUCKER, S., RUSHANARA, A., SANDERS, B. (2007): Social Innovation: What it is, why it matters and how it can be accelerated. Skoll Centre for Social Entrepreneurship. http://eureka.sbs.ox.ac.uk/761/ Retrieved: November, 2018.

NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT (2016): Az egyéni bérek és keresetek adatfelvétel főbb eredményei 2016 május. (The main results of data collection on individual earnings in May 2016) Retrieved: December 2018: https://nfsz.munka.hu/bertarifa/adattar2017/

OECD (2018): PISA 2015 Results in Focus. Retrieved: November 2018: https://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-results-in-focus.pdf

OECD (2019): PISA 2015 key findings for Hungary. Retrieved: January, 2019: https://www.oecd.org/hungary/pisa-2015-hungary.htm

PAPP, Z. A. (2011): A roma tanulók aránya Magyarországon és a tanulói teljesítmények az általános iskolai oktatásban. (The share of Romani students in Hungary and performance in the primary level education) In Bárdi, N., Tóth, Á. (eds) Asszimiláció, integráció, szegregáció-Párhuzamos értelmezések és modellek a kisebbségkutatásban (pp. 227-265). Budapest: Argumentum.

PÉNZES, J., TÁTRAI, P., PÁSZTOR, I. Z. (2018): A roma népesség területi megoszlásának változása Magyarországon az elmúlt évtizedekben. (Changes in the Spatial Distribution of the Roma Population in Hungary During the Last Decades) Területi Statisztika, 58 (1) 3–26. DOI: 10.15196/TS580101

T-TUDOK (2015): Biztos Kezdet Program monitorozása és értékelése a TÁMOP 5.2.1.-12/1 Gyerekesély program országos kiterjesztésének szakmai módszertani megalapozása és a program kísérése című kiemelt program keretében. Vezetői összefoglaló. (Evaluation and monitoring of Sure Start Programme within the extention and professional foundation of SHROP 5.2.1.-12/1 Chances of Children Programme. Executive Summary) T-Tudok Tudásmenedzsment és Oktatáskutató Központ Zrt. Retrieved: April 2019: https://www.t-tudok.hu/files/2/vezetoi_osszefoglalo_vegleges.pdf

VARGA, J (szerk) (2018): A közoktatás indikátorrendszere, 2017. (Institutional system of public education) Budapest: MTA KRTK KTI. https://www.mtakti.hu/wp-content/uploads/2018/02/A_kozoktatas_indikatorrendszere_2017.pdf

Downloads

Published

2019-12-15

How to Cite

Havasi, V. . (2019). Social Problems and Economic Performance: Social Innovations in the Hungarian Child Protection System. Theory, Methodology, Practice - Review of Business and Management, 15(02), 11–22. https://doi.org/10.18096/TMP.2019.02.02