Applied Social Scientific Methods for the Measurement of Local Innovation Potential

Authors

  • Szabó-Tóth Kinga University of Miskolc
  • Papp Z. Attila University of Miskolc; MTA Centre for Social Sciences

DOI:

https://doi.org/10.18096/TMP.2019.02.08

Keywords:

social innovation, social innovation potential, spatial segregation, regional development, applied social research

Abstract

The study introduces a methodological tool for measuring local social innovation potential and its application in five settlements in the Abaúj region of northeastern Hungary. When working on the local innovation potential (LIP) index we present in this study, we drew upon existing theories and models of social innovation. The complexity of LIP index comes from the fact that it builds upon both qualitative and quantitative data and research methods. Therefore it is simultaneously based on social scientific methods that are traditionally considered “soft” and “hard”. The LIP index is can take into account local specificities and characteristics into account and is thus suitable for presenting a fine-tuned description of the current situation and characteristics of a settlement, together with its future potential and directions for development.

Author Biographies

Szabó-Tóth Kinga, University of Miskolc

Associate Professor

Papp Z. Attila, University of Miskolc; MTA Centre for Social Sciences

Associate Professor

References

CASTRO SPILA, J. & LUNA, Á. & UNCETA, A. (2016). Social Innovation Regimes: An Exploratory Framework to Measure Social Innovation. SIMPACT Working Paper, (1), 5-23.

COMTE, A (1979) A pozitív szellem. Két értekezés (Positive Mind. Two Essays). Budapest: Magyar Helikon.

ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT (2016). Old problems, new solutions: Measuring the capacity for social innovation across the world.

https://www.essmart-global.com/wp-content/uploads/2016/12/2016.09.29-Economist-Social-Innovation-Index.pdf (retrieved: January 2019)

G. FEKETE, É. (2001). Innovációk a kistérségi fejlesztésben. Tér és Társadalom, (3–4) 39–53. (Innovation in Regional Development) https://doi.org/10.17649/TET.15.3-4.819

HOWALDT, J., KOPP, R. & SCHWARZ, M. (2014). Theoretical Approaches to Social Innovation – A Critical Literature Review. A deliverable for the project: “Social Innovation: Driving Force of Social Change” Dortmund: SI-DRIVE.

KOCZISZKY, G. & SZENDI, D. (2018). Regional Disparities of the Social Innovation Potential in the Visegrad Countries: Causes and Consequences. European Journal of Social Sciences Education and Research, 12(1), 35–41. https://doi.org/10.2478/ejser-2018-0004

LADÁNYI, J. & SZELÉNYI, I. (2004). A kirekesztettség változó formái. Közép- és délkelet-európai romák történeti és összehasonlító szociológiai vizsgálata (Various forms of segregation. comparative study of Roma from Central and South-Eastern Europe). Budapest: Napvilág Kiadó.

NEMES, G. & VARGA, Á. (2015). Társadalmi innováció és társadalmi tanulás a vidékfejlesztésben – sikerek, problémák, dilemmák (Social innovation and social learning in regional development – success and problems). In: Veresné Somosi, M. & Lipták, K. (eds.): „Mérleg és kihívások” IX. Nemzetközi Tudományos Konferencia Kiadvány.

http://gtk.uni-miskolc.hu/files/8799/M%C3%89RLEG%20%C3%89S%20KIH%C3%8DV%C3%81SOK%20KON FERENCIA%20KIADV%C3%81NY%20Miskolc-Lillaf%C3%BCred%202015.10.15-16..pdf

(retrieved: January 2019)

NÉMEDI, D. (2010). Durkheim and innovation. Sociological Review, 2010/2, Retrieved: January 2019

http://www.szociologia.hu/dynamic/revsoc_2010_2_4_16_nemedid.pdf

PÉNZES, J. (2014). Periferikus térségek lehatárolása – dilemmák és lehetőségek (Defining Segregatated Areas – Dilemmas and Opportunities). Debrecen: Didakt Kft.

SCHUMPETER, J. (1934). The Theory of Economic Development. Cambridge, MA: Harvard University Press.

SPENCER, H. (1898). The Principles of Sociology, in Three Volumes. New York: D. Appleton and Company.

SZENDI, D. (2018). A társadalmi innovációs potenciál mérésének lokális szintű lehetőségei (Possibilies of measuring social innovation potencial at local level). Erdélyi Társadalom, 16 (1), 31–58.

Downloads

Published

2019-12-15

How to Cite

Kinga, S.-T. ., & Attila, P. Z. . (2019). Applied Social Scientific Methods for the Measurement of Local Innovation Potential. Theory, Methodology, Practice - Review of Business and Management, 15(02), 77–88. https://doi.org/10.18096/TMP.2019.02.08