The Social Role of Intership Programmes in Reducing Migration from a County Seat

Authors

  • Eszter Polonkai University of Miskolc
  • Klára Szűcs Markovics University of Miskolc

DOI:

https://doi.org/10.18096/TMP.2018.02.04

Keywords:

internship programme, migration, social innovation

Abstract

This article deals with the role of internship programmes in encouraging young graduates from higher education to stay in their home region and is based on the findings of a questionnaire survey conducted in 2017. The aim of our research was to get a close view of the intern’s motivation and of their satisfaction; futhermore, whether they would like to work for the company and thanks to that stay in the region. Survey findings show that 56 percent of the respondents feel it is important to be employed close to their home, and 80 percent of the interns would like to work in a full-time position as soon as possible and aim to stay the company after the internship programme. These results would suggest that the internship programmemes of the multinational companies help to encourage young graduates to stay in their home region.

Author Biographies

Eszter Polonkai, University of Miskolc

MA student

Klára Szűcs Markovics, University of Miskolc

Associate Professor

References

BÁBA K. (2008): Földrajzi mobilitás, migráció (Geographial mobility, migration); Új ifjúsági Szemle, 6 (2), 115-123.

BÁLINT, L. & GÖDRI, I. (2015): Internal migration. In: Monostori, J. – Őri, P. – Spéder, Z. (Eds.) Demographic Portrait of Hungary 2015. Hungarian Demographic Research Institute, Budapest

BEINE, M., DOCQUILER, F. & RAPOPORT, H. (2008): Brain drain and human capital formation in developing countries: Winners and losers; The Economic Journal. 118 (528), 631-652. https://doi.org/10.1111/j.1468-0297.2008.02135.x

BERÉNYI L. (2018): Adalékok a munkavállalási célú migráció kutatásához: lakókörnyezeti tényezők (Supplements to research on migration for employment: community environmental factors); In: Dabasi-Halász Z., Orosz D. (Eds.): TANULMÁNYKÖTET - A fiatalok nemzetközi mobilitási attitűdjének vizsgálata Magyarországon és az Európai Unióban; Miskolci Egyetem, Miskolc, pp. 81-86.

BLASKÓ Z. & GÖDRI I. (2014): Kivándorlás Magyarországról: szelekció és célország-választás az „új migránsok” körében (Migration out of Hungary: selection and the choice of the target country among “new migrants”); Demográfia, 57 (4), 271-307.

BLASKÓ Z. & GÖDRI I. (2016): A Magyarországról kivándorlók társadalmi és demográfiai összetétele (The demographical and social composition of those who left Hungary). In: Blaskó Z. & Fazekas K. (eds.): Munkaerőpiaci tükör, 2015. MTA; Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézet,

Budapest, pp. 59-67.

BLASKÓ, Z., LIGETI, A. S. & SIK, E. (2014): Magyarok külföldön – Mennyien? Kik? Hol? (Hungarians abroad – How many? Who? Where?) In: Kolosi T.& Tóth I. Gy. (eds.); Társadalmi Riport 2014. TÁRKI, Budapest, pp. 351-372.

BOGÁRDI, T. (2015): Jövőorientáció-vizsgálat a dél-hevesi fiatalok körében (Future-based analisation among the young generation in the South-Heves region); Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek, 12 (1), 59-69.

BOON (2015): Tovább fogyott Miskolc – Már 160 ezren sem élnek a városban (The population of Miskolc continues to decline – Less than 160,000 people live in the city); Retrieved: November 2017; http://www.boon.hu/tovabb-fogyottmiskolc-mar-160-ezren-sem-elnek-a-varosban/2912149

CLEMENS, M. (2011): Economics and Emigration: Trillion-Dollar Bills on the Sidewalk? CGD Working Paper, 264. Washington, D.C.: Center for Global Development

DABASI HALÁSZ, Z. & HEGYI-KÉRI Á. (2015): „Fel/eltörekvő” generáció migrációja Miskolcon (The migration of the ambitious generation of Miskolc); Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek, 12 (1), 4-16.

DABASI HALÁSZ, Z. & KISS, J. (2018): A magyar fiatalok tanulási célú mobilitásának útjai, intézményei és strukturális hatásai Európában egy kérdőíves kutatás alapján (The mobility paths of the young academics by purpose of study, institutional and structural effects according to a questionnaire); In: Dabasi-Halász, Z. & Orosz, D. (eds): TANULMÁNYKÖTET - A fiatalok nemzetközi mobilitási attitűdjének vizsgálata Magyarországon és az Európai Unióban; Miskolci Egyetem, Miskolc, 87-96.

DE JONG, G. F., ROOT, B. D., GARDNER, R. W., FAWCETT, J. T. & ABAD, R. G. (1985): Migration intentions and behavior: decision making in a rural Philippine province. Population and Environment, 8 (1/2), 41-62. https://doi.org/10.1007/BF01263016

DOCQUIER, F., RAPOPORT, H. (2012): Globalization, brain drain, and development. Journal of Economic Literature, 50 (3), 681-730. http://dx.doi.org/10.1257/jel.50.3.681

ELSNER, B. (2015): Does emigration increase the wages of non-emigrants in sending countries? IZA Institute of Labor Economics website. https://www.econstor.eu/handle/10419/125431 Retrieved: July 2018; http://dx.doi.org/10.15185/izawol.208

GEOINDEX (2017). Database. Bevándorlás és elvándorlás a magyar településeken (Immigration and migration in Hungarian settlements); Retrieved: November 2017; http://www.geoindex.hu/adatbazisok/bevandorlas-eselvandorlas-a-magyar-telepuleseken/

GKI (2017); Nemcsak a kivándorlás, de a belső migráció is jelentős (Not only emigration, but internal migration is also significant) Retrieved: July 2018; https://www.gki.hu/wp-content/uploads/2017/06/Belső_migráció-2017.pdf

GÖDRI I. (2016): Elvándorlási szándékok – álmok és konkrét tervek között. A migrációs potenciál jellemzői és meghatározó tényezői a 18–40 évesek körében Magyarországon (Migration intentions – between dreams and plans. The features of the migration potential and determining factors for people between the ages of 18 and 40 in Hungary); Kutatási Jelentések 98, KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest. http://dx.doi.org/10.21543/Kut.2016.98

GÖDRI, I. & FELEKY G. A. (2013): Elvándorló fiatalok? Migrációs tervek a magyarországi 18-40 évesek körében. (Migrating young generation? The migration plans of the Hungarian generation between the age of 18 and 40); Korfa, 13 (5), 1-4.

HALÁSZ, L. (2018): A magyarok erősödő migrációjának makrogazdasági hatásai (The macroeconomic effects of the stronger migration of the Hungarian population); In: Siskáné Szilasi B., Halász L. (eds.): Boldogulni itthon vagy külföldön? Legújabb trendek a magyarországi kivándorlásban; Miskolci Egyetem, Miskolc, pp. 78-85.

HARRIS, J. R. & TODARO, M. P. (1970): Migration, Unemployment and Development: A Two-Sector Analysis. The American Economic Review; 60 (1), 126-142.

HÁRS, Á. (2012): Földrajzi mobilitás (Geographical mobility). In: Fazekas, K. & Scharle, Á. (Eds.): Nyugdíj, segély, közmunka - A magyar foglalkoztatáspolitika két évtizede, 1990-2010 (Pension, aid, public work – Two decades of Hungarian employment policy between 1990 and 2010); Budapest, Országos Foglalkoztatási Közalapítvány

HEGYI-KÉRI, Á. (2015): A dezindusztrializáció hatása a munkaerőpiacra a Visegrádi országok régiói és Miskolc példáján 1999-2012 között (The effect of the deindustralization in the labour market between 1999 and 2012 by the sample of the Visegrad region countries and Miskolc); Ph.D. dissertation, University of Miskolc, Hungary. https://doi.org/10.14750/ME.2016.023

HEGYI-KÉRI, Á., HORVÁTH, K. (2018): Vándorlási helyzetkép 2016-ban egy Borsod-Abaúj-Zemplén megyei településről (Snapshot of emigration from Borsod-Abaúj-Zemplén County settlements in 2016); In: Dabasi-Halász Z., Orosz D. (Eds.): TANULMÁNYKÖTET - A fiatalok nemzetközi mobilitási attitűdjének vizsgálata Magyarországon és az Európai Unióban, In: Dabasi-Halász Zs., Orosz D. (Eds); Miskolci Egyetem, Miskolc, 64-74. HR Portál (2017): Retrieved: November 2017; https://www.hrportal.hu/cimkek/gyakornoki-program.html

KSH (2018); Belföldi vandorlási különbözet ezer lakosra, 2016 (Map of migration within Hungary per thousand inhabitants, 2016). Retrieved: July 2018;

https://www.ksh.hu/interaktiv/terkepek/mo/nepmozg.html?mapid=WNVB001

KULCSÁR, G. (2006): A munkaerő területi mobilitását akadályozó tényezők (Factors hindering the geographical mobility of the workforce); Esély – Társadalom- és Szociálpolitikai folyóirat; 17 (3), 61-84.

LIPTÁK, K., DABASI HALÁSZ, Z., HORVÁTH, K. (2018): Középiskolások tanulási célú mobilitását meghatározó attitűdök, motivációk (Attitudes and motivation of secondary school students towards study mobility); In: Dabasi-Halász Z., Orosz D. (Eds.): TANULMÁNYKÖTET - A fiatalok nemzetközi mobilitási attitűdjének vizsgálata

Magyarországon és az Európai Unióban; Miskolci Egyetem, Miskolc, 117-127.

MARIEN, A. (2015): A területi identitás magatartási megnyilvánulásai, különös tekintettel a költözési szándékra és annak magyarázatára (Behavioural expressions of geographical identitiy with a focus on willingness to migrate and its reasons); Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek, 12 (1) 4-16.

MARR, B., SIKLOS, P.L. (1999): Immigrant class and the use of unemployment insurance by recent immigrants in Canada: Evidence from a new data base, 1980 to 1995. International Migration Review, 33 (3), 561-593. DOI: https://doi.org/10.2307/2547526

MARR, W.L., SIKLOS, P.L. (1994): The link between immigration and unemployment in Canada; Journal of Policy Modeling, 16 (1), 1-25. DOI: https://doi.org/10.1016/0161-8938(94)90001-9

MOLNÁR, J., GÁL-SZABÓ, L., SISKÁNÉ SZILASI, B., MOHOS, M., DUDÁS, G., VADNAI, P. (2015): Legújabb trendek a magyarországi kivándorlásban (Latest trends in the Hungarian mobility); Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek, 12 (1), 27-37.

NAGY Z. (2018): Az észak-magyarországi városok lakónépességének alakulása a rendszerváltás óta (Changes in the population of cities in North Hungary in the post-socialist era); In: Dabasi-Halász Z., Orosz D. (Eds.): TANULMÁNYKÖTET - A fiatalok nemzetközi mobilitási attitűdjének vizsgálata Magyarországon és az Európai Unióban; Miskolci Egyetem, Miskolc, 33-39.

NEPESSEG.COM (2018); Miskolc népesége (Population of Miskolc). Retrieved: July 2018; http://nepesseg.com/borsodabauj-zemplen/miskolc

NKI (2013): Migrációs tervek a magyarországi 18-40 évesek körében (Migration plans among the Hungarain population between the age of 18 and 40); Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest

RAVENSTEIN, E. G. (1885): The Laws of Migration, Journal of the Royal Statistical Society, London, June, 167-227.

RIGÓ A. (2017): Nemcsak a falvak ürülnek ki, hanem a legtöbb vidéki nagyvárosunk is (Not only the villages are becoming empty, but also the majority of our countryside towns); Retrieved: November 2017; http://m.portfolio.hu/gazdasag/nemcsak-a-falvak-urulnek-ki-hanem-a-legtobb-videki-nagyvarosunk-is.252957.html

ROHR A. (2012): Kivándorlás, külföldi munkavállalási tervek a PTE hallgatóinak körében (Migration, working abroad plans amoung the students of the University of Pécs); Acta Sociologica, 5, 181-190.

SASSEN, S. (1988): The Mobility of Labor and Capital: A Study in International Investment and Labor Low. Cambridge University Press, Cambridge; DOI: http://doi.org/dj8xq8

SEEMIG (2014): Helyzetkép a magyarországi elvándorlásról (Situation of the migration of Hungary). Press release, KSH, Budapest.

SIK E., SZEITL B. (2016): Migrációs szándékok a mai Magyarországon. In: Blaskó Zs. – Fazekas K. (szerk.) Munkaerőpiaci Tükör 2015, Budapest: MTA KRTI-KTI, pp. 54–59.

SIPOSNÉ NÁNDORI, E., DABASI HALÁSZ, Z., ILYÉS, C. (2018): A fiatalok mobilitásának hatásai az európai gazdaságra és munkaerőpiacra (Effects of youth mobility on the economy and labor market of Europe); In: Dabasi- Halász Z., Orosz D. (Eds.): TANULMÁNYKÖTET - A fiatalok nemzetközi mobilitási attitűdjének vizsgálata

Magyarországon és az Európai Unióban; Miskolci Egyetem, Miskolc, 57-63.

SISKÁNÉ SZILASI B. (2018): Migrációs potenciál, migrációs szándék Magyarországon (Migration potential, migration purpose In Hungary); In: Siskáné Szilasi B., Halász L. (Eds.): Boldogulni itthon vagy külföldön? Legújabb trendek a magyarországi kivándorlásban; Miskolci Egyetem, Miskolc, 38-46.

SISKÁNÉ SZILASI B., HALÁSZ L. (2018): A fiatalok kivándorlási szándékának jellegzetességei és a fő motivációforrások (Characteristics and main motivating factors of the young generation migration intentions); In: Siskáné Szilasi B., Halász L. (Eds.): Boldogulni itthon vagy külföldön? Legújabb trendek a magyarországi

kivándorlásban; Miskolci Egyetem, Miskolc, 86-93.

SISKÁNÉ SZILASI B., HALÁSZ L., GÁL-SZABÓ L. (2017): A magyar fiatalok erősödő kivándorlási szándékának kiváltó okai és jellemzői (The reason and features of the young Hungarian generation’s growing migration willingness); Tér és Társadalom 31 (4), 131-147. https://doi.org/10.17649/TET.31.4.2885

SISKÁNÉ SZILASI, B. – HALÁSZ, L. (2018): Szociodemográfiai és gazdasági magyarázatú szelektív migráció (Sociodemographic and economic based selective migration); In: Siskáné Szilasi B., Halász L. (Eds.): Boldogulni itthon vagy külföldön? Legújabb trendek a magyarországi kivándorlásban); Miskolci Egyetem, Miskolc, 48-55.

SISKÁNÉ SZILASI. B., HALÁSZ L., VADNAI P. (2018): Kivándorlás, külföldi munkavállalás és az európai munkaerőpiaci integráció körülményei (Migration, working abroad and the integration circumstances in the European labour market); In: Dabasi-Halász Z., Orosz D. (Eds.): TANULMÁNYKÖTET - A fiatalok nemzetközi mobilitási attitűdjének vizsgálata Magyarországon és az Európai Unióban; Miskolci Egyetem, Miskolc, pp. 49-56.

SZABÓ P. (2015): Régió és térszerkezet az elmélettől a területpolitikáig (Region and configuration from theory to regional politics); ELTE Eötvös Kiadó, Budapest

SZABÓ-BENEDEK A. (2014): A CSR-gyakorlat vizsgálata a vállalatvezetői értékek és attitűdök tükrében (Analysis of CSR practise in the mirror of director attitudes and values); PhD dissertation; Szent István Egyetem, Gödöllő

TÁRKI (2015): Monitor- és Omnibusz felvételek 2010-2015 (Monitor and Omnibus records); Retrieved: July 2018; http://old.tarki.hu/hu/news/2015/kitekint/20150811_migracio.html

VARGA, B. & SZILÁGYI R. (2018): A migrációs szándék kialakulását befolyásoló tényezők vizsgálata Magyarországon (Investigation of factors influencing the decision to emigrate in Hungary); In: Dabasi-Halász Z., Orosz D. (Eds.): TANULMÁNYKÖTET - A fiatalok nemzetközi mobilitási attitűdjének vizsgálata Magyarországon és az Európai

Unióban; Miskolci Egyetem, Miskolc, 75-80.

VILÁGGAZDASÁG (2017): Nemcsak a kivándorlás sújtja Magyarországot (Not only emigration hits Hungary). Article published online June 29; Retrieved: November 2017; https://www.vg.hu/gazdasag/nemcsak-a-kivandorlas-sujtja-azorszagot-547574/

Downloads

Published

2018-12-15

How to Cite

Polonkai, E. ., & Szűcs Markovics, K. . (2018). The Social Role of Intership Programmes in Reducing Migration from a County Seat. Theory, Methodology, Practice - Review of Business and Management, 14(02), 39–55. https://doi.org/10.18096/TMP.2018.02.04