Analysis of the Asset Structure of Hungarian District Heat Suppliers, with Special Regard to the Fixed Assets, Based on the Companies’ 2009-2017 Accounts

Authors

  • Gábor Béla Süveges University of Miskolc

DOI:

https://doi.org/10.18096/TMP.2019.02.07

Keywords:

District heat supply, District heat producers, account analysis, asset structure

Abstract

Nowadays in Hungary, district heating has 677,000 fee payers in 93 settlements, for the provision of which 89 companies are responsible. There are, however, differences in the ownership background, in the technical structure, in the activities carried out by the district heat producers and in the number of the consumers supplied. This paper examines the asset structure of the Hungarian district heat suppliers, with special regard to their fixed asset ratio. The research aims to explore whether the companies’ activities have an effect on their asset structure on the one hand and whether there are any significant differences between some special characteristics (pipeline length, number of fee payers) of the district heat suppliers and the tangible asset ratio. Using the data derived from the accounts of the Hungarian district heat suppliers and from technical and economic data, information from nine years (2009-2017) were analyzed.

Author Biography

Gábor Béla Süveges, University of Miskolc

Master Instructor

References

BÉHM, I., BÁRCZI, I. & HÁGEN, I. (2016): A vállalkozási pénzügyi teljesítmény mérésére és értékelésére felhasznált mutatók a KKV-k beszámolási rendszerébe az új számviteli törvény figyelembevételével (II. rész). (Indicators used to measure and evaluate the corporate financial performance in the reporting system of SMEs taking into account the new Accounting Act (Part 2.)), Controller Info 4(4), pp. 44-52.

CSELÉDES, K. (2009): Távhőszolgáltatás 40 éve a Bükk kapujában. (Forty years of district heating service at the gate of Bükk.), MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft., Miskolc

DOMÁN, CS., SZILÁGYI, R. & VARGA, B. (2009): Statisztikai elemzések alapjai II. (Basics of statistical analysis 2.), Miskolci Közgazdasági-módszertani képzés fejlesztéséért Alapítvány, Miskolc.

EGEDY, T. (2003): A lakótelep-rehabilitáció helyzete hazánkban. (Rehabilitation of blocks of flats in Hungary.) Földrajzi Értesítő. 7(1-2). pp. 107-121.

ILLÉS, M. (2000): A közszolgáltató vállalatok gazdasági szabályozása. (Economic regulation of public service companies.) Aula Kiadó, Budapest

KARDOS, B., SZTANÓ, I. & VERESS.A. (2011): A vállalati elemzés alapismeretei (Basics of corporate analysis.) (pp.81-144), SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt., Budapest

KÁDÁRNÉ HORVÁTH, Á. (2010): A távfűtés áralakító tényezőinek vizsgálata a magyarországi távhőszolgáltató vállalatok körében. (Investigation of the price-determining factors of district heating among district heating companies in Hungary, PhD dissertation.), Miskolci Egyetem, Miskolc

KÁDÁRNÉ HORVÁTH, Á. (2012): A távfűtés szerepe az energiapolitikai célok elérésében. (The role of district heating in achieving energy policy goals) Vezetéstudomány. 18 (Különszám). pp. 74-82.

LÁZÁR, R. & ORBÁN, T. (2011): A távhő jelene és jövője az újonnan bevezetett intézkedések tükrében. (Present and future of district heat taking into account newly introduced measures) Magyar Energetika. 18(6). pp. 2-5.

MUSINSZKI, Z. (2016): Innovations and cost systems - trends and ways in the cost accounting In: Organizational and economic mechanisms of development of the financial system: Collective monograph, (pp.209-219). Riga: ISMA University.

NÉMETH, G. (2008): A hazai távhőszolgáltató szektor árképzésének fejlesztése. (Pricing development of the domestic district heating sector, PhD dissertation.), Nyugat-Magyarországi Egyetem, Sopron

ORBÁN, T. (2016): A távhő a hazai energetika korábbi mostohagyermeke a mai energiapolitikai eszköze. (District heat former stepchild of domestic energy, today's energy policy tool.) Magyar Energetika.19(6). pp. 44-45.

PUCSEK, J. (2011): A vállalati gazdálkodás átfogó elemzésének alapvető módszertana. (Basic Methodology for Comprehensive Analysis of Corporate Governance), SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt., Budapest

PUCSEK, J. (2016): Példatár és feladatgyűjtemény a vállalkozások tevékenységének komplex elemzéséhez. (Exercise book for the complex analysis of business activities.), Perfekt Gazdasági tanácsadó, Budapest

SIKLÓSI, Á. & VERESS, A. (2016): Példatár és feladatgyűjtemény a vállalkozások tevékenységének komplex elemzéséhez (Exercise book for the complex analysis of business activities) (pp.40-97). Perfekt Gazdasági tanácsadó, Budapest

SZEMÁN, J. (2017): Tőkeszerkezeti elméletek érvényesülése a szolgáltató szektorban. (The prevalence of capital structure theories in the service sector.) Controller Info .5(3). pp. 50-61.

VADÁSZ, SZ. (2015): A MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. gazdálkodási sajátosságinak jellemzése. különös tekintettel a vállalat költségszerkezetére (Szakdolgozat). (Management characteristics of MIHŐ Miskolc Heat Supplier Ltd. with particular regard to the company's cost structure.), Miskolci Egyetem, Miskolc

ADDITIONAL SOURCES

Act XVIII of 2005 on District Heating Services

Government Decree no. 157/2005 (August 15) on the implementation of the Act XVIII of 2005 on district heating services

Annual Reports of the companies

Downloads

Published

2019-12-15

How to Cite

Süveges, G. B. . (2019). Analysis of the Asset Structure of Hungarian District Heat Suppliers, with Special Regard to the Fixed Assets, Based on the Companies’ 2009-2017 Accounts. Theory, Methodology, Practice - Review of Business and Management, 15(02), 65–75. https://doi.org/10.18096/TMP.2019.02.07