Miskolc as a “Smart City” – Experiences of a Questionnaire Survey

Authors

  • László Molnár University of Miskolc
  • Zoltán Nagy University of Miskolc
  • Zsolt Péter University of Miskolc
  • Tekla Szép University of Miskolc
  • Dóra Szendi University of Miskolc

DOI:

https://doi.org/10.18096/TMP.2021.01.02

Keywords:

smart city concept, resilience, smart applications, urban development areas

Abstract

In today’s globalized world the socio-economic role of cities is decisive, therefore they have become one of the most important scenes where responses are given to the complex challenges facing our society. For a city to be successful and competitive, it is necessary to strengthen its flexible resistance, in other words, its resilience. For this purpose, efficient steps could be taken, benefiting from the results of digitization and Industry 4.0, by using smart applications and developments. Nowadays, smart city development and the application of smart/intelligent technologies are gaining an increasing focus in the development of a city. In our study we present the partial results of a primary quantitative research that we conducted in 2019 among the inhabitants of the City of Miskolc, in the age group of 20-64 years. With the help of a questionnaire survey, we were looking for the main focus points that should be given priority in urban smart developments according to the inhabitants’ opinion.
Currently, Miskolc is at a medium level in terms of available smart cities technologies – in the inhabitants’ view. According to the opinion of the inhabitants of Miskolc it would be of outstanding importance to introduce smart solutions in the health care, education, safety and fire protection, environmental protection and air pollution.

Author Biographies

László Molnár, University of Miskolc

Associate Professor

Zoltán Nagy, University of Miskolc

Associate Professor

Zsolt Péter, University of Miskolc

Associate Professor

Tekla Szép, University of Miskolc

Associate Professor

Dóra Szendi, University of Miskolc

Senior Lecturer

References

BĂNICĂ, A.,& MUNTELE, I. (2017): Urban transitions and resilience of Eastern European Union cities. Eastern Journal of European Studies 8(2): 45-69.

BRISTOW, G., & HEALY, A. (2018): Innovation and regional economic resilience: an exploratory analysis. The Annals of Regional Science 60: 265-284. https://doi.org/10.1007/s00168-017-0841-6

BULKELEY, H., & TUTS, R. (2013): Understanding urban vulnerability, adaptation and resilience in the context of climate change. Local Environment 18 (6): 646-662. https://doi.org/10.1080/13549839.2013.788479

BUZÁSI, A. (2017): Klímaváltozáshoz való alkalmazkodás és fenntarthatóság városi területeken. Doktori értekezés. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola

ESI THOUGHTLAB (2018): Smarter Cities 2025 Building a sustainable business and financing plan https://econsultsolutions.com/wp-content/uploads/2018/11/ESIThoughtLab_Smarter-Cities-2025_ebook_FINAL.pdf

GARTNER (2020): Hype Cycle for Smart City Technologies and Solutions, 2020 https://www.gartner.com/en/documents/3988437/hype-cycle-for-smart-city-technologies-and-solutions-202

GIFFINGER, R., & PICHLER-MILANOVIC, N. (2007). Smart Cities: Ranking of European MediumSized Cities, Vienna University of Technology, University of Ljubljana and Delft University of Technology. http://www.smart-cities.eu/download/smart_cities_final_report.pdf

HALL, R. E. (2000): The Vision of a Smart City. In Proceedings of the 2nd International Life ExtensionTechnology Workshop, Paris, France.

HAJDUK, S. (2016): Selected Aspects of Measuring Performance of Smart Cities in Spatial Management 9th International Scientific Conference „Business and Management 2016” Vilnius, Conference paper. http://dx.doi.org/10.3846/bm.2016.57

KOLA-BEZKA, M., & CZUPICH, M., & IGNASIAK-SZULC, A. (2016). Smart Cities in Central and Eastern Europe: Viable Future or Unfulfilled Dream? Journal of International Studies, 9(1),76–87. https://doi.org/10.14254/2071-8330.2016/9-1/6

KOMNINOS, N. (2011). Intelligent Cities: Variable Geometries of Spatial Intelligence; Intelligent Buildings International, 3 (3), 172–188. https://doi.org/10.1080/17508975.2011.579339

LADOS M. (ET.AL.) (2011): „Smart Cities” tanulmány, IBM, MTA Regionális Kutatások Központja, Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet, Győr

MEEROW, S., & NEWELL, J. P., & STULTS, M. (2016): Defining urban resilience: A review. Landscape and Urban Planning 147: 38-49. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2015.11.011

PÉTER, ZS. & OROSZ, D. (2019): A megyei jogú városok útja az okos várossá válás folyamatában különös tekintettel a térinformatikai eszközök használatára. In: Kőszegi, Irén Rita (szerk.) III. Gazdálkodás és Menedzsment Tudományos Konferencia: Versenyképesség és innováció, Neumann János Egyetem, pp. 673-679.

PIRISI, G. (2019): A reziliencia lehetséges értelmezése a településföldrajzi kutatásokban. Tér és Társdalom 33 (2): 62-81. https://doi.org/10.17649/tet.33.2.3080

SZENDI, D. (2017). Okos városok hatékonyságának mérhetősége: (Hazai és nemzetközi kitekintés) In: Veresné Somosi Mariann, Lipták Katalin (szerk.): „Mérleg és kihívások” X. Nemzetközi Tudományos Konferencia, konferenciakiadvány; pp. 482–495.

SZENDI D., & NAGY Z., & SEBESTYÉNNÉ SZÉP T. (2019): Mérhető-e az okos városok teljesítménye? – Esettanulmány a 2004 után csatlakozott EU-tagállamok fővárosairól. Területi Statisztika 60 (2), pp.249-271. https://doi.org/10.15196/ts600207

SALLAI GY. (2018): Az okos város koncepció és az internet következő generációja. Okos város – okos közigazgatás technológiák konferencia előadás, Budapest.

VILÁGGAZDASÁGI FÓRUM (2014): The Competitiveness of Cities. A Report of the Global Agenda Council on Competitiveness http://www3.weforum.org/docs/GAC/2014/WEF_GAC_CompetitivenessOf Cities_Report_2014.pdf

WANG, Z., & DENG, X., & WONG, C., & LI, Z., CHEN, J. (2018): Learning urban resilience from a social-economic-ecological system perspective: A case study of Beijing from 1978 to 2015. Journal of Cleaner Production 183: 343-357. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.02.128

WORLD BANK (2018). http://www.worldbank.org/en/topic/urbandevelopment/overview

WORLD BANK (2016): Investing in urban resilience. Protecting and promoting development in a changing world. http://documents.worldbank.org/curated/en/739421477305141142/pdf/109431-WP-P158937-PUBLIC-ABSTRACT-SENT INVESTINGINURBANRESILIENCEProtectingandPromotingDevelopmentinaChangingWorld.pdf

WORLD BANK (2014): An expanded approach to Urban Resilience: Making cities stronger. Washington Dc.

ZHANG, X., LI, H. (2018): Urban resilience and urban sustainability: What we know and what do not know? Cities 72: 141-148. https://doi.org/10.1016/j.cities.2017.08.009

Downloads

Published

2021-01-15

How to Cite

Molnár, L. ., Nagy, Z., Péter, Z., Szép, T. ., & Szendi, D. . (2021). Miskolc as a “Smart City” – Experiences of a Questionnaire Survey. Theory, Methodology, Practice - Review of Business and Management, 17(Special Issue), 11–21. https://doi.org/10.18096/TMP.2021.01.02

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>