Évf. 17 szám 2 (2022): Miskolci Jogi Szemle 2022/1. különszám - Ünnepi tanulmányok Prugberger Tamás egyetemi tanár 85. születésnapjára

Megjelent: 2022-12-20

Teljes szám

Tanulmányok

 • Privacy at work

  José João Abrantes
  11-20
  DOI: https://doi.org/10.32980/MJSz.2022.2.2007
 • A meghallgatáshoz való jog értelmezése az Európai Bíróságon egy lelki zaklatás miatt indított eljárásban

  Angyal Zoltán
  21-32
  DOI: https://doi.org/10.32980/MJSz.2022.2.2042
 • A távmunka szabályozási kérdései Magyarországon pandémia előtt, alatt és után

  Bankó Zoltán
  33-38
  DOI: https://doi.org/10.32980/MJSz.2022.2.1988
 • A vadgazdálkodás, vadászat kontra állatvédelem, valamint ennek kapcsán a tulajdonnal való szabad rendelkezés, és más jogok sérelme az EJEB joggyakorlatának tükrében

  Barta Judit
  39-52
  DOI: https://doi.org/10.32980/MJSz.2022.2.1990
 • Reformlépések az egészségügyben: Hálapénz tilalom, kirendelés és összeférhetetlenség kontra illetményemelés

  Barzó Tímea
  53-66
  DOI: https://doi.org/10.32980/MJSz.2022.2.1991
 • Az ügyész szerepe az állatvédelemben

  Bányai Krisztina
  67-74
  DOI: https://doi.org/10.32980/MJSz.2022.2.2041
 • Egy alkotmánybírósági határozat margójára

  Berke Gyula
  75-87
  DOI: https://doi.org/10.32980/MJSz.2022.2.1992
 • A termelői csoport individuális jegyeinek jogszabályi alapja

  Bobvos Pál
  88-97
  DOI: https://doi.org/10.32980/MJSz.2022.2.1993
 • A multifunkcionális mezőgazdaság alkotmányos alapjai

  Csák Csilla, Hornyák Zsófia, Szilva-Orosz Flóra
  98-110
  DOI: https://doi.org/10.32980/MJSz.2022.2.1994
 • Alternatív vitarendezési lehetőségek

  Erdős Éva, Tóth Barbara
  111-122
  DOI: https://doi.org/10.32980/MJSz.2022.2.1995
 • A munkajogi szabályok hatásvizsgálatának kérdéseiről

  Ferencz Jácint
  123-132
  DOI: https://doi.org/10.32980/MJSz.2022.2.1996
 • A Ptk. a környezetjogász szemével – gondolatok Pump Judit könyve kapcsán

  Fodor László
  133-140
  DOI: https://doi.org/10.32980/MJSz.2022.2.1997
 • A „worker” fogalma az Európai Bíróság esetjogában

  Gyulavári Tamás
  141-149
  DOI: https://doi.org/10.32980/MJSz.2022.2.2002
 • A posztgraduális gyakornokok tisztességes díjazásához való joga - a 150/2019 ECSR panaszeljárási határozat tükrében

  Hajdú József
  150-158
  DOI: https://doi.org/10.32980/MJSz.2022.2.2003
 • Szemelvények a magánélethez való jog munkajogi tárgyú bírói gyakorlatából

  Halász Csenge
  159-165
  DOI: https://doi.org/10.32980/MJSz.2022.2.2004
 • Kifutás a környezeti fenntarthatóságból, avagy az élelmiszerválság és az ökológiai „apokalipszis” forrásai

  Horváth Gergely
  166-174
  DOI: https://doi.org/10.32980/MJSz.2022.2.2005
 • Új játéktér, új játékszabályok

  Jakab Nóra
  175-188
  DOI: https://doi.org/10.32980/MJSz.2022.2.2006
 • A szerződéses akarat és annak egyes értelmezési kérdései, különös tekintettel a szerződés részleges érvénytelenségére

  Juhász Ágnes
  189-197
  DOI: https://doi.org/10.32980/MJSz.2022.2.2008
 • Munkavédelmi felelősség az uniós és a magyar jogban

  Kártyás Gábor
  198-206
  DOI: https://doi.org/10.32980/MJSz.2022.2.2009
 • Vázlat a munkát végző személyek védelméről

  Kiss György
  207-217
  DOI: https://doi.org/10.32980/MJSz.2022.2.2010
 • A földrajzi árujelzők uniós oltalmának tervezett új szabályozása

  Kókai-Kunné Szabó Ágnes
  218-227
  DOI: https://doi.org/10.32980/MJSz.2022.2.2011
 • Az egész életen át tartó tanulás egyes munkajogi aspektusai

  Kun Attila
  228-237
  DOI: https://doi.org/10.32980/MJSz.2022.2.2012
 • A bírói gyakorlat szerepe az ingatlan-nyilvántartási jóhiszemű szerző jogvédelme gyengítésében az anyagi jog szerinti jogosultak jogvédelme erősítésében

  Kurucz Mihály
  238-248
  DOI: https://doi.org/10.32980/MJSz.2022.2.2013
 • Voltak győztes csatáink. S lesznek még? – Gondolatok a rendszerváltás állampénzügyeiről, különös tekintettel a 2010-2022 közötti időszakra

  Lentner Csaba
  249-259
  DOI: https://doi.org/10.32980/MJSz.2022.2.2014
 • Születésnapodra – Prugberger Tamás köszöntése

  Leszkoven László
  260-264
  DOI: https://doi.org/10.32980/MJSz.2022.2.2015
 • A munkavédelem nemzeti politikája hazánkban

  Mádi Sarolta
  265-271
  DOI: https://doi.org/10.32980/MJSz.2022.2.2016
 • A munka fogalmának alapvető kérdései a digitalizálódás tükrében

  Mélypataki Gábor, Máté Dávid Adrián , Riczu Zsófia
  272-280
  DOI: https://doi.org/10.32980/MJSz.2022.2.2017
 • A méltányos mérlegelés elvének aktuális kérdései

  Nádas György
  281-289
  DOI: https://doi.org/10.32980/MJSz.2022.2.2018
 • Az állam közpénzügyi szabályozó szerepe a gazdaságban

  Nagy Zoltán
  290-299
  DOI: https://doi.org/10.32980/MJSz.2022.2.2019
 • A természeti erőforrások védelméről szóló sarkalatos törvények elfogadásának sorrendje és hatása a már kialakult földforgalmi joggyakorlatra

  Olajos István
  300-314
  DOI: https://doi.org/10.32980/MJSz.2022.2.2020
 • Segítő kutyák az ember szolgálatában

  Paulovics Anita
  315-324
  DOI: https://doi.org/10.32980/MJSz.2022.2.2021
 • Nem vagyoni sérelem és immateriális hátrányok kompenzálása a veszélyes üzemi felelősség alapján

  Pusztahelyi Réka
  325-335
  DOI: https://doi.org/10.32980/MJSz.2022.2.2022
 • A négynapos munkahét munkajogi anomáliái és HR aspektusai

  Rab Henriett
  336-344
  DOI: https://doi.org/10.32980/MJSz.2022.2.2023
 • Történeti távlatok és aktualitások: fókuszban az agrárszövetkezet. Nemzetközi kitekintés, eredmények, európai és magyar szabályozási alapok

  Réti Mária
  345-356
  DOI: https://doi.org/10.32980/MJSz.2022.2.2024
 • Elméletek a bírói jogalkotás és / vagy jogalkalmazás kérdéseiről

  Román Róbert
  357-365
  DOI: https://doi.org/10.32980/MJSz.2022.2.2025
 • A munkaviszonyban alkotó szerző személyhez fűződő jogainak sajátosságai

  Sápi Edit
  366-374
  DOI: https://doi.org/10.32980/MJSz.2022.2.2026
 • Méhek, méz és mézes bor a római jogi forrásokban

  Sáry Pál
  375-383
  DOI: https://doi.org/10.32980/MJSz.2022.2.2027
 • The Initiative of the European Commission for Improving Working Conditions in Platform Work

  Monika Schlachter
  384-392
  DOI: https://doi.org/10.32980/MJSz.2022.2.2028
 • Távolodás a stabil munkajogtól – gondolatok a munkavégzés helyéhez köthető bizonytalan szabályozás kérdéseiről

  Szekeres Bernadett
  393-401
  DOI: https://doi.org/10.32980/MJSz.2022.2.2029
 • A magyar földjogi szabályozás egyes sarkalatos kérdései

  Szilágyi János Ede
  402-411
  DOI: https://doi.org/10.32980/MJSz.2022.2.2030
 • A régi magyar közjogi gondolkodásról

  Szmodis Jenő
  412-420
  DOI: https://doi.org/10.32980/MJSz.2022.2.2031
 • Néhány gondolat az alkotmányos identitásról

  Téglási András , Boros Luca
  421-428
  DOI: https://doi.org/10.32980/MJSz.2022.2.2032
 • Az információ, az informatika és a közigazgatási informatika fogalmáról

  Torma András
  429-441
  DOI: https://doi.org/10.32980/MJSz.2022.2.2033
 • A modern magyar polgári jog felelősségi rendszerének első lépései

  Tóth Gergő József
  442-448
  DOI: https://doi.org/10.32980/MJSz.2022.2.2034
 • Az algoritmikus menedzsment a platform alapú munkavégzésben

  Tóth Hilda
  449-458
  DOI: https://doi.org/10.32980/MJSz.2022.2.2035
 • A távmunkavégzés új szabályai, különös tekintettel a digitális nomádok megjelenésére

  Törő Emese , Károlyi Géza
  459-468
  DOI: https://doi.org/10.32980/MJSz.2022.2.2036
 • Quo vadis, román nyugdíjrendszer

  Vallasek Magdolna
  469-476
  DOI: https://doi.org/10.32980/MJSz.2022.2.2037
 • Az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettség szabályairól

  Varga Zoltán
  477-487
  DOI: https://doi.org/10.32980/MJSz.2022.2.2038
 • Global Supply Chains as an Example for the Difficulties of Transnational Regulation

  Manfred Weiss
  488-494
  DOI: https://doi.org/10.32980/MJSz.2022.2.2039
 • Ki nevel a végén? Fragmentumok a munka és családi élet egyensúlyát elősegítő új uniós jogi szabályozásból

  Zaccaria Márton Leó
  495-505
  DOI: https://doi.org/10.32980/MJSz.2022.2.2040